Paradyż Designers – III edycja konkursu, tym razem na skalę międzynarodową