Wzór na potrzeby kobiet. Ambitny polski projekt dla Amazonek